پروژه امامزاده شاهزاده عبدالله نطنز

پروژه امامزاده شاهزاده عبدالله نطنز

توضیحات پروژه

صندلی مدل n-890 دسته چوبی با پارچه زرشکی  : 534 عدد

صندلی vip دسته چوبی  : 12 عدد