پروژه های اجرا شده توسط شرکت نیک نگاران البرز

پروژه امازاده شاهزاده عبدالله نطنز

 

صندلی مدل n-890 دسته چوبی : 534 عدد

صندلی مدل VIP پشت سری دار : 12 عدد

 

پروژه مسجد زنوزی تهران

صندلی مدل n-893 دسته تحریر انتگرال : 499 عدد