تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر

تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر

تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر

سیستم های صوتی در تجهیز سالن آمفی تئاتر

1) بلند گو
2) میکروفن (سیم ، بی سیم)
3) آمپلی فایر ها

تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر
تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر

ویدئو پروژکتور ها و دیتا ویدئو پروژکتور ها در تجهیز سالن آمفی تئاتر

 جهت نمایش تصاویر وسایل پخش کننده تصویر یا اسلاید های کامپیوتر به حضار

تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر
تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر

پرده های نمایش

 جهت نمایش دادن تصاویر ویدئو پروژکتور ها

تخته های هوشمند

 جایگزین جدید تخته های وایت برد قدیمی است و محتوای نوشته شده بر روی این تخته ها قابل پرینت گرفتن می باشد.

سیستم های مترجم هم زمان

این سیستم قادر است سخنان ، سخنران را به طور هم زمان برای حضار ترجمه کند.

اسپلیتو

اسپلیتور ها یا همان ویدئو سوئیچ ها جهت بهبود ارتباط سیستم صوتی و سیستم تصویر

تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر
تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر

دوربین های مدار بسته

 دوربین ها شامل انواع مختلفی هستند که از نمونه های آن می توانیم به دوربین مدار بسته ی آنالوگ ، دید در شب ، بی سیم و … اشاره کنیم.

تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر
تجهیزات مورد استفاده در تجهیز سالن آمفی تئاتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.