چه مواردی در تجهیز سالن آمفی تئاتر مهم است:

چه مواردی در تجهیز سالن آمفی تئاتر مهم است: جهت تجهیز سالن آمفی تئاتر مواردی باید مد نظر قرار بگیرد که نادیده انگاشتن این موارد میتواند کلیت سالن را به چالش بکشد،یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد هماهنگی رنگ هاست.این رنگ های مورد استفاده در دکوراسیون است که میتواند به سالن و … Read more